Ekobanken

Ekobanken ger pengarna mer värde genom att bidra till socialt, kulturellt och ekologiskt mervärde.
Mer om Ekobanken!


Pensionskassan Prometheus

Pensionsförsäkring till medarbetare i antroposofiskt orienterade verksamheter eller arbetstagare i dagverksamhet.
Mer om Pensionskassan Prometheus!


Ekonomi – något vi alla berörs av

Behöver verkligen skulder, lån, pengar – ekonomi tära på vår omgivning? Pengar är makt. Utnyttjar vi dem på rätt sätt kan vi skapa stor förändring!

Rudolf Steiner om ekonomi

Ekonomi är väl inte det som man främst förknippar med Steiner, men han har gjort sig en del tankar om ämnet under årens lopp.

Framför allt var han engagerad i arbetarnas situation i det allt mer växande industrisamhället med stora sociala klyftor och hälsomässig och andlig misär som följd.

Vad är värde?

När Steiner utvecklade sin värdeteori utgick han inte från materiella ting.

Värderingen och ekonomin över huvud taget är en skapelse av mänsklig intelligens och i samarbete människor emellan, hävdade han.

Vi är idag vana vid att man värderar naturresurser och bedömer ett lands välstånd därefter.

När det skett en naturkatastrof eller en större olycka hör vi på nyheterna om hur stora värden som gått förlorade. Men allt detta är ju egentligen bara tankekonstruktioner.

Steiner betonar att naturens resurser i sig själva inte har något ekonomiskt värde. I djurens värld finns inga ekonomiska värden. Den renodlade självhushållaren har heller inget behov av att värdera sina materiella tillgångar.

Ja, som sagt Steiner hann bilda sig en hel del tankar och resonemang kring ekonomi. Läs hela Didrik Wachenfeldts artikel!