Den antroposofiska kunskapsvägen

VAD ÄR ANTROPOSOFI? Ett arbete med sig själv som människa. Ett arbete med ens inre. En skolningsväg som kan beskrivas och utföras på många sätt. Läs Frans Carlgrens studiematerial "Den antroposofiska kunskapsvägen". Direkt på portalen.
Studera här!


 

Litteratur

PÅ PORTALEN. Böcker och tidningar om och inspirerade av antroposofi hittar du på vår litteratur-sida. Nyheter, bokförlag och mycket mer. Gå dit!


Filosofi

Människan har i alla tider frågat sig var hon kommer ifrån. Frågat sig om sitt ursprung.

"Filosofi – kärlek till lärdom och vetenskap – har sedan gammalt även använts om ett sätt att leva, präglat av en strävan efter insikt och harmoni" kan man läsa i Nationalencyklopedin.

Antroposofi

Att lära känna sig själv och bli medveten om sin omgivning.

Det finns många olika filosofier och antroposofin har försökt sammanlänka några. Läs mer om antroposofin!