Med bil:
Kör E4, avfart trafikplats Järna. Kör vänster (ej mot Järna samhälle) mot Ytterjärna, väg 57/219 mot Nyköping ca 2 km. Avtagsväg vänster vid skyltar Rudolf Steinerseminariet, Kulturhuset, Vidarkliniken. Parkering vänster sida Kulturhuset i fonden mot väster.

Med pendeltåg:
Pendeltåg från Stockholm C mot Södertälje C. Gå av vid Södertälje Hamn för byte till pendeltåg mot Gnesta. Gå av vid Järna.

Pendeltåg och buss:
Buss 784 från Järna Stn till hållplats Stensta (vissa turer går in till Vidarkliniken) därefter promenad ca 10 min till Kulturhuset.