Örjanskolan

Örjanskolan är en av Järnas tre waldorfskolor. Det är en 12 årig
skola, där klasserna är sammanhållna under hela skoltiden.

Örjanskolan grundades 1980. Där går c:a 320 elever med 35 lärare och andra medarbetare.

Skolan lägger tyngdvikten vid den individuella utvecklingen och att utveckla allsidighet hos det växande barnet. Man lägger en stor vikt på hantverk. Ämnen som bokbinderi, syslöjd, träslöjd och smide ingår i skolämnena.

Nibble
153 91 JÄRNA
Telefon: 08-551 500 51
infoorjanskolan.se

Webbplats: www.orjanskolan.se