Seminarieträdgården

I den vackra seminarieträdgården, bakom granhäcken, som vetter ner mot Östersjön, kan du ta dig en promenad och beundra bl.a den gamla fruktträdgården. Här finner du också stora dammar som ingår i områdets anläggningen för biologisk avloppsrening med vattentrappor och rik grönska.

Bruno Liljefors ateljé
I denna villa som finns vid Rudolf Steinerseminariet levde och arbetade nationalmålaren Bruno Liljefors. Själv kallade han sin villa för wigwam men till vardags kallas den Vita Huset. Huset används nu av Steinerseminariet till föreläsnings- och konstsalar.

Vänföreningen

Vänföreningenför seminarieträdgården bildades den 19 maj år 2000. Föreningens ändamål är att bidra till trädgårdsparkens mångfald och framtida utveckling samt att sprida kännedom om antroposofiskt inriktad trädgårdskonst.

Bli medlem!
Som medlem blir Du inbjuden till olika aktiviteter och kan också delta rent praktiskt i någon av de arbetsgrupper som finns.
Trädgårdsmästaren håller oss informerade om vad som händer i trädgården och tar oss med på guidade turer.
Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till Pg 133 59 48-4.
Årsavgiften är 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för två medlemmar på samma adress. Glöm inte att ange namn och adress på avin för vårt medlemsregister, gärna också e-post adress om Du vill hjälpa oss att spara porto vid utskicken.

Årsmöte 2010 hölls 29 maj kl 10.00 i Vita huset