Kulturhuset i Ytterjärna

I det magnifika Kulturhuset ryms teater, café, konferenslokaler och kontor. Hit kommer storstjärnor i världsklass för att uppträda. Mer om Kulturhuset i Ytterjärna.

"Människan är endast fri när hon leker" (Schiller)

Den skapande människan är en som utvecklas och förändras. Det som gör oss till människor ligger nära det som är konstnärens signum - att skapa nytt och förändra det givna. Därför intar konsten en central roll i antroposofiska verksamheter. Ja, ofta talar vi om att allt egentligen är kultur.
De klassiska konsterna är en slags förskola och ett studium till hur all mänsklig verksamhet kan bli.

Text: Peter de Voto, programchef på Kulturhuset i Ytterjärna