Kulturhuset i Ytterjärna

I det magnifika Kulturhuset ryms teater, café, konferenslokaler och kontor. Hit kommer storstjärnor i världsklass för att uppträda. Mer om Kulturhuset i Ytterjärna.

Marianne Kleiser & Hans Fors.

"Människan är endast fri när hon leker" (Schiller)

Den skapande människan är en som utvecklas och förändras. Det som gör oss till människor ligger nära det som är konstnärens signum - att skapa nytt och förändra det givna. Därför intar konsten en central roll i antroposofiska verksamheter. Ja, ofta talar vi om att allt egentligen är kultur.
De klassiska konsterna är en slags förskola och ett studium till hur all mänsklig verksamhet kan bli.

Text: Peter de Voto, programchef på Kulturhuset i Ytterjärna