Vad har antroposofi med arkitektur att göra?

TEXT IN ENGLISH

Människan är en komplex varelse med ett själsligt liv bestående av tanke, känsla och vilja. Det finns även en guide – jaget – som vägleder en genom livet. Dessutom består man av en fysisk kropp, en människotillverkad omgivning och världen som helhet.

Lika självklart som att vi går upprätt, pratar och tänker, påverkar vi miljön. Detta gör vi genom orden och idéerna som vi delar med oss av till andra, men också genom hur vi klär oss och gestaltar våra hem, arbetsplatser och sociala rum. Varje person präglar sin omgivning genom val av färg, form, mönster och material.

Min roll som arkitekt är att hjälpa enskilda personer, familjer och företag upptäcka de materiella element som motsvarar det som de vill skapa för sitt boende, yrkesutövande och umgängesliv: väggar, golv, tak, grund, tillbyggnader, trädgårdskonstruktioner, med mera. Dessa element ger människan ett hölje och ett stöd för sin existens.

Arkitektur är en allmänmänsklig angelägenhet på det sättet att det är en undersökning av möjligheter och ett förverkligande av ett urval av dessa möjligheter i tid och rum; däri ligger sammanhanget med antroposofi. Att skapa hus, inredning eller trädgård är ett slags kunskapande, en process och en livgivande verksamhet.

Text: Eleanor Hill Edwards, arkitekt