Majdagarna 2006

Spåkets världar

Interna nordiska studiedagar för läkepedagogik och socialterapi 24-28 maj 2006, Kulturhuset, Ytterjärna. Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi.

Bakgrund till dokumentationen

Majdagarna är i första hand en konferens för läkepedagoger och socialterapeuter inom antroposofiska verksamheter och det viktiga med konferensen är det gemensamma arbete som sker under dessa dagar med föredrag, samtalsgrupper och arbetsgrupper.

Föredragen spelas in på band som sedan skrivs ned så ordagrant som möjligt. Dokumentet är därför skrivet i talspråk vilket ibland kan bli mycket annorlunda än skriftspråk. Samtliga föredragshållare har haft möjlighet att redigera sina egna föredrag. Till min hjälp med detta arbete har jag att tacka Kerstin Hallenstam på INTAS AB, dels för nedskrivningen men också för hennes entusiasm kring föredragen.
Reikart Theissen vill jag också tacka för hjälpen med allt tekniskt bistånd under majdagarna.

Detta år var programmet helt förändrat under förmiddagarna, då föredragen föregicks av en upptakt och samtalsgrupper. Denna förändring gjorde att föredragen blev mycket spännande. Till hjälp under föredragen fanns 2 teckentolkar som jobbade fantastiskt under föredragen. Det var Maja Åhman och Stina Sidenvall från Umeå Landsting, Tolkningscentralen. Detta gav ännu en dimension till årets tema, Språkets världar.

Med varm hand lämnar jag över dokumentet, Majdagarna 2006, till Nordiska förbundet.

Trosa i oktober 2006

Gunilla Hjelm
Ekgårdens gymnasieskola