Biodynamiska Föreningen

Bidynamiska Föreningen är en ideell förening för odlare, förädlare och konsumenter. De  anordnar föreläsningar och kurser, deltar i mässor kring odling, förädling och försäljning samt deltar i möten med statliga myndigheter och politiker.

Föreningen ser det som sin uppgift att:

  • radikalt höjd matkvalitet och fördjupad medvetenhet kring vår mat och näringen i den.
  • ett värdigt och hållbart jordbruk, med helhetssyn och självklar hänsyn till allt levande.

Läs mer på Biodynamiska Föreningens webbplats:www.biodynamisk.se