Om ILG – Individuellt Liv i Gemenskap

ILG – Individuellt Liv i Gemenskap – är en ideell förening till för alla intresserade av läkepedagogik och socialterapi.

Det finns idag ca 800 omsorgstagare som är inskrivna i läkepedagogiska eller socialterapeutiska verksamheter runtom i Sverige. Kring dem finns det ett nätverk av föräldrar, anhöriga, gode män, ledningar och medarbetare. Och tillsammans måste de alla samarbeta för att kunna ge omsorgstagaren en så bra tillvaro som möjligt. I denna process spelar ILG en viktig roll.

ILG ska representera de ca 800 omsorgstagarna. De ska ur ett föräldra- och anhörigperspektiv ”följa och söka påverka förändringar i samhället av betydelse för denna verksamhet och bevaka såväl inhemska som internationella frågor”, en viktig uppgift för ILG som varit medlemmar i ECCE (European Cooperation in anthroposophical Curative Education and social therapy) sedan Sverige gick med i EU 1994.

Vad vill ILG ändra med LSS-lagen?
LSS-lagen är en rättighetslag för de som behöver mer för att få lika mycket.
Idag beslutas omsorgstagarens tillvaro utifrån en triangelmodell där politikerna står i toppen, under dem landsting, kommun, verksamheter, ledning och så vidare. Där, underst i botten av den här pyramiden har vi individen. Omsorgstagaren. Över dess huvud sker alla beslut och där på botten står han eller hon och har inte mycket att säga till om.

Det här syn- och förhållningssättet vill ILG ändra på. De ser nämligen individen i toppen av triangeln. Med individen i fokus arbetar sedan politiker, verksamheter och beslutsfattare för att uppfylla den här individens behov. Det handlar inte om att ge den massor utan att ge den det den behöver för att få lika mycket.

Kommuner tar ”hem” omsorgstagare.
Idag tar många kommuner ”hem” personer från läkepedagogiska eller socialterapeutiska verksamheter eftersom man tycker att den egna kommunen har liknande verksamheter de kan gå till.
– Men alla har olika behov, förklarar Ulla Iggsjö-Löfgren, ordförande i ILG. För vissa är kommunens verksamhet kanske den bästa, för andra kan det vara en läkepedagogisk eller socialterapeutisk verksamhet.

Man kan jämföra kommunens nekanden med en gymnasieelev i Södertälje som till exempel vill plugga konst och den enda skolan som passar ligger i Lund. Tänk om kommunen då skulle säga ”nej, vi har likvärdig utbildning i vår kommun. Visserligen ett naturbruksgymnaisum, men du kan gå där.”
Det är individens, omsorgstagarens behov som ska styra valet av verksamhet, tycker ILG.

ILG uppvaktar LSS-kommittén, viktiga beslutsfattare, utbildare och rådgivare.

Regeringen har gett LSS-kommittén i uppdrag att utreda LSS-lagen. Det gäller bland annat att se över hur den fungerat i praktiken.
– Och där är det oerhört viktigt att ILG aktivt finns med, berättar Ulla Iggsjö-Löfgren. Att vi finns där och ur ett föräldra-anhörigperspektiv pratar för just rätten att få söka sig till den verksamhet omsorgstagaren behöver.
En intensiv uppvaktning av företrädare för lagstiftaren, LSS-kommittén, viktiga beslutsfattare, utbildare och rådgivare är därför i full gång.

ILG-gemenskap behövs med andra ord. Hela tiden. I kontakten med myndigheter. I gemenskapsbildningen.

Text: Sofia Zetterqvist
, 2007