Samhälle – Ekonomi – Tregrening

Tre ord. Tre teman. Behandlade i fem texter. Vad tänkte Rudolf Steiner kring detta? Samhällets tregrening, är det en väg till fred? Och kan ett ord verkligen förändra historien? Läs artiklarna och få svaren!

 

Samhällets tregrening - En chans till fred

Av: Frans Carlgren

Varför blir det aldrig fred i världen? Varför uppstår ständigt nya krig?

Ett rimligt svar på de frågorna kan sökas i det samhällsskick som vi alla lever i. I världen av i dag finns ungefär 200 stater. I var och en av dem finns, enligt somliga samhällsforskare, tre ganska tydligt urskiljbara samhällsområden: staten med sin rättsordning, näringslivet med sina marknadskrafter och dessutom det område som i dag ofta kallas det civila samhället och inte är frambragt av vare sig rättsordningen eller marknadskrafterna: konst, vetenskap, religion, livsåskådning, opinionsbildning osv. Trots att de tre funktionerna är helt olika och har olika verksamhetsområden hålls de sedan gamla tider ihop och styrs av en och samma instans: förr i regel en monark, i vår tid en regering och – kanske – ett parlament. Läs mer!

 

Idéer till ett annorlunda samhälle

Om Rudolf Steiners tregrening

Av: Peter Normann Waage

"Av alla märkliga ord som Rudolf Steiner har infört i språket, måste »tregrening« vara det underligaste."

"Kanske grundtanken i tregreningen är så enkel att till och med en genomsnittlig gymnasieelev eller tidningsredaktör kan förmedla den? Både ja och nej. Steiner insisterade på att tregreningen framträder utifrån verkligheten själv. Det han inriktar sig på – för att säga det paradoxalt – är att återupprätta den tingens egentliga och inneboende ordning som aldrig tidigare har existerat. Men, hävdar han..."
Läs hela artikeln (pdf ,199Kb)