Social Banking – Profit for People and Planet

Ekobanken är medarrangörer till sommarkursen  "Social banking – Profit for People and Planet" som hålls i Danmark 27 juli till 1 augusti.

Kursen som kommer att innehålla både intressanta föreläsningar, spännande debatter, diskussioner och roliga workshops riktar sig till dig som är intresserad av att se med ett annorlunda perspektiv på bank och vinst.

"Social banking – Vinst för både människor och jorden"– är kursen för dig som tycker de sociala och ekologiska värdena är minst lika viktiga som de ekonomiska.

Av:Sofia Zetterqvist


Publicerad 2008-02-02 15:27