Doktorsavhandling ser med idéhistoriska perspektiv på waldorfpedagogik

”Om Naturens förvandlingar: Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf Steiners tidiga tänkande. Idéhistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken.” är skriven av Jan-Erik Mansikka vid beteendevetenskapliga fakulteten, pedagogiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Så här skriver Jan-Erik Mansikka i inledningen av sin akademiska avhandling:

”Syftet är att, utifrån Steiners tidiga skrifter, försöka avtäcka den idéhistoriska tradition som Steiner i sina unga år representerade och som, på olika sätt, flyter in i Waldorfpedagogikens praktik. Genom en systematisk analys försöker vi synliggöra olika aspekter av den unga Steiners tänkande: hans vetenskapsuppfattning, kunskapsteoretiska utgångspunkter och frihetsfilosofiska utopier.”

Avhandlingen som blev klar i september 2007 går att ladda hem här.

Samma månad publicerades en stor artikel i den största  finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet angående denna avhandling. "Goethes
protest mot Nokia. Hur kommer det sig att föräldrar sätter in sina barn i en Steinerskola trots att de inte tror på antroposofi?" är rubriken på artikeln som går att ladda hem här!

Av:Sofia Zetterqvist


Publicerad 2008-01-22 09:53