Antroposofiska verksamheter i Järna sysselsätter runt 2000 människor

I färsk statistik från Statistiska centralbyrån går det att läsa om de antroposofiska verksamheterna i Järna som tillsammans utgör en av Södertälje kommuns största arbetsgivare.

Av dessa verksamheter är det Solåkrabyn och Solberga som sysselsätter flest människor (200-499). Som nummer två på Statistiska centralbyråns lista kommer Ytterjärna med Kulturhus och Vidarkliniken (100-199 sysselsatta) på delad plats med Saltå. Nibble med bland annat skola, Mikaelgården, Helgesta och Vårdinge by folkhögskola sysselsätter vardera område 50-99 personer.

I Sverige finns det 2876 småorter varav 149 stycken är arbetsplatsområden. För att få räknas som ett arbetsplatsområde måste småorten rymma minst 50 men max 199 invånare och sysselsätta fler än 50 personer.

I ett pressmeddelande från Statistiska centralbyrån idag (2008.02.05) gav man exempel på några, som de yttryckte det: ”udda arbetsställen” i småorter. Förutom en rymdbas Kiruna och två biltestbanor skrev man om antroposoferna som har flera arbetsplatsområden i Järna. Drygt hundra stycken faktiskt.

Vilka de antroposofiska verksamheterna i Järna är, det hittar du här!

Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) och baseras på året 2005 men presenterades som definitiva data 4 februari 2008.

Av:Sofia Zetterqvist


Publicerad 2008-02-05 12:01