Kandidatuppsats om hur antroposofiskt tankesätt påverkar utformning av landskap

Foto: Joel Hallklint

Sofia Forsberg från Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp har precis avslutat sitt examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet.

Kandidatuppsatsen handlar om hur ett antroposofiskt tankesätt påverkar utformning av landskap. ”Det sköna landskapet - med antroposofin som inspiration” är rubriken.

”Det finns inget som specifikt kan benämnas som antroposofisk landskapsarkitektur”, inleder Sofia Forsberg uppsatsen med, och fortsätter: