"Den mänskliga organismens morfologi" nu översatt till svenska

Den har hittills enbart funnits på tyska, nu kommer den nytryckt och översatt till svenska: "Den mänskliga organismens morfologi" av Johannes W. Roheno. En bok för alla som arbetar med människor. Och för dem som vill veta mer!

Skrivet om boken:

Hur ter sig människans organism med alla sina kvaliteter om man försöker förstå den som en funktionell enhet? Denna fråga arbetade författaren med under flera årtionden. I denna bok har han samlat nutidens kunskap om människans anatomi och fysiologi och framställt den med hjälp av Goethes fenomenologiska metod.
Från bokens baksida.

»Den här boken innebär en spännande, glädjande och inspirerande kunskapsutvidgning inte bara för läkare och andra med yrkesanknytning
till läkekonsten, utan också för psykologer, biologer, idrottsforskare,
pedagoger ... Ett viktigt grundverk....«
Ur en recension av boken.

»När en professor i anatomi och en av Tysklands mest framgångsrika läroboksförfattare (”Funktionell anatomi”, 10. upplagan) företräder den antroposofiska medicinens grunder så här innehållsrikt, då är det inget annat än ett genombrott.«
Ur en recension av boken.

Boken som ges ut av Antroposofiska Bokförlaget går bland annat att köpa i Robygge-butiken i Ytterjärna.

Av:Sofia Zetterqvist


Publicerad 2008-07-08 05:32