Schweizare och östergötar gillar antroposofisk medicin

Vidarkliniken i Järna. Foto: Max Plunger

Schweiz har genomfört en folkomröstning där 67 procent av väljarna röstade ja till beslutet att skriva in i konstitutionen att komplementär medicin (bl a antroposofisk medicin) ska finnas tillgänglig inom offentlig hälso- och sjukvård.

– Det här visar hur stor och efterfrågad den komplementära, integrativa medicinen är. Den antroposofiska medicinen är en viktig del av denna. Den ordineras av cirka 30.000 läkare i Europa och det bedrivs universitetsutbildning i antroposofisk medicin i Schweiz, Österrike, Tyskland, Italien, Holland, Spanien och Lettland, säger Ursula Flatters, som är läkare och styrelseledamot vid Vidarklinken i Järna i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelande från ECHAMP.

Landstinget i Östergötland har beslutat förlänga avtalet med Vidarklinken, bland annat på grund av en mycket positiv patientutvärdering av vården vid Vidarkliniken som landstinget gjort i samarbete med Karolinska Institutet. Samtliga tillfrågade patienter ansåg att de blivit väl bemötta av vårdpersonalen och 93 procent var positiva till vården. Sex månader efter ankomsten till kliniken upplevde 91 procent att deras psykiska hälsa förbättrats och 76 procent att deras fysiska hälsa förbättrats.

Läs landstingets information.

Mer om Vidarkliniken på portalen eller på www.vidarkliniken.se

Av:Sofia Zetterqvist


Publicerad 2009-06-01 13:16