< ”Antroposofernas betydelse för barn med autism”
05.03.2008 14:33 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Utbildning
Av: Sofia Zetterqvist

Alla möjliga ämnen när waldorfelever redovisar tolvårsarbeten


Varje tolfteklassare ska i waldorfskolan göra ett årsarbete. Ett specialarbete om ett ämne de själva valt och sedan arbetat med under ett helt år. Förutom en skriftlig redovisning ingår en muntlig redovisning där man visar upp det man gjort och berättar vad man lärt sig.

På Örjanskolan i Järna är tolfteklassarnas redovisningar just nu i full gång.

Läs mer om dessa sprakande, intressanta och häftiga redovisningar här!