< Antroposofiskt Infocenter anordnar Medieseminarium
13.03.2008 15:21 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Utbildning
Av: Sofia Zetterqvist

Följ med i Waldorfskolefederationens kamp om läsårsbreven


För ungefär en månad sedan skickade skolverket brev till Waldorfskolefederationen där man förklarade att waldorfskolornas läsårsbrev inte längre kan fungera som betyg. Man måste välja - behålla läsårsbreven och därmed tvinga waldorfelever som vill söka sig vidare till kommunala gymnasium att söka via den fria kvoten, eller införa betyg.

Waldorfskolefederationen har sedan dess fört en tuff kamp som du kan följa på deras webbplats. Där kan du bland annat läsa om deras möte med politiker från moderaterna, och om viktiga dokument som tidigare har förbisetts men som väldigt tydligt styrker det Waldorfskolefederationen säger och anser.

Följ Waldorfskolefederationens kamp här!