< Waldorf Network – nytt internationellt kontaktnät
17.03.2008 11:27 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Odling, Mat
Av: Sofia Zetterqvist

Saltå Kvarn över 100 miljoner


Saltå Kvarn och ekologisk/biodynamisk mat växer.

VD Johan Ununger på Saltå Kvarns lager i Järna.

Saltå Kvarn fortsätter att växa kraftigt. Under 2007 ökade omsättningen med 35 procent och uppgick till 101 miljoner kronor. Tillväxten har också fortsatt under början av 2008. Under de fyra senaste åren har Saltå Kvarns omsättning mer än tredubblats och antalet anställda fördubblats. Detta skriver Saltå Kvarn i ett pressmeddelande som skickats ut idag (17 mars).

Under de fem senaste åren har Saltå Kvarns tillväxt medfört nära en tiodubbling av den biodynamiska spannmålsodlingen i Sverige.
– Att den ekologiska maten nu tagit ett rejält kliv framåt har både med miljö och kvalitet att göra. Enligt våra marknadsundersökningar är det idag många kunder som väljer våra ekologiska produkter av kvalitets- och förtroendeskäl, säger Saltå Kvarns VD Johan Ununger, i pressmeddelandet.

Den ekologiska och biodynamiska odlingen av spannmål innebar under förra året 78 000 kg mindre användning av konstgödsel och 520 kg mindre kemiska bekämpningsmedel på svenska åkrar, jämfört med konventionellt jordbruk. Och cirka 1 300 hektar åkermark har ställts om till ekologiskt kretsloppsjordbruk.

Det går bra för Saltå Kvarn, med andra ord – läs mer om dem här!