< Nytt biodynamiskt, vitt vin från Saltå Kvarn
18.03.2008 13:32 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan
Av: Sofia Zetterqvist

Ekobanken fortsätter växa


Det går bra för Ekobanken – Sveriges enda bank med renodlad hållbarhetsinriktning. Under 2007 ökade Ekobankens balansomslutning med 12 procent till 278 Mkr. Utlåningen ökade med 18 procent och inlåningen med 13 procent.

Ekobanken lånar endast ut pengar till verksamheter och projekt som är ekologiskt, etiskt och socialt hållbara. Under 2007 finansierade de 114 verksamheter och initiativ av olika storlek.

– Vi står för en ny och annorlunda bankkultur, med sund ekonomi och avkastning som bas men med ett annat synsätt på pengar som ett medel för en bra samhällsutveckling, säger Ekobankens vice VD Kristoffer Lüthi i ett pressmeddelande. Man behöver inte ge bort pengar för att göra gott.

Nu satsar Ekobanken på att öka antalet sparkunder för att kunna ge lån till, och därmed möjliggöra, många fler bra verksamheter.

–Vi ser ett stort behov av den här sortens bank. Många människor vill ha ett renodlat etiskt banksparande om det samtidigt är tryggt och ger rimlig ränta. Samtidigt finns det på lånesidan massor av fantastiska, idéburna verksamheter som är ekonomiskt sunda men inte enbart vinstinriktade, säger Kristoffer Lüthi.

Sedan starten 1998 har Ekobanken vuxit med 10-20 procent varje år och den har aldrig haft en enda kreditförlust.