< Elever på Waldorfskolan i Kalmar anordnar miljödag
19.03.2008 17:56 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Odling
Av: Sofia Zetterqvist

Debattartikel: Regeringen sviker ekologisk odling


Raps är en av de växter som genmodifieras. Foto: www.freefoto.com

Moa Larsson Sundgren från Biodynamiska föreningen har skrivit en debattartikel om regeringens regler för genmodifierad mat som idag publicerats i Stockholms Fria Tidning. Med tillstånd från skribenten publicerar vi debattartikeln här. 

 

Regeringen sviker ekologisk odling

Regeringen förbereder kommersiell odling av genetiskt modifierade organismer (GMO) i Sverige. Reglerna är de sämsta i Europa, föreslaget säkerhetsavstånd är så kort att inblandning av GMO i grannars skörd kommer att ske. Det innebär att det blir kostsamt att garantera GMO-fria livsmedel, vilket drabbar det ekologiska jordbruket.

Den 30 januari höll Kungliga skogs- och lantbruksakademin dialogmöte om Aktionsplan 2010. Regeringen har anammat tidigare målsättning, att 20 procent av Sveriges jordbruksareal ska vara certifierad för ekologisk produktion 2010. Odling av GMO finns inte i planens problembild. Därav togs jordbruksminister Eskil Erlandsson på sängen. En fråga ställdes hur regeringen kan godta regler som medger GMO-inblandning upp till 0,9 procent, när den ekologiska produktionen har en nolltolerans.

Erlandssons svar var att det skulle bli för dyrt att garantera att ingen inblandning kommer att ske. På följdfrågan om hur det är tänkt att den ekologiska produktionen ska kunna stå för denna kostnad hade Erlandsson inget svar. Menar regeringen att konsumenternas fria val att välja bort GMO-livsmedel av kostnadsskäl kommer att försvinna?Jordbruksministern uttryckte att jordbruket ska bli "spjutspets i regeringsarbetet" för miljöanpassning. Det låter lovande men i realiteten har regeringen försvårat övergången och sänt ut helt andra signaler till de ekologiska bönderna.

Öronmärkningen för ekologisk produktion har tagits bort, vilket skapat stor osäkerhet i hela den ekologiska produktionskedjan. Övergången till ekologisk produktion har stagnerat och gapet mellan tillgång och efterfrågan ökar.

I aktionsplanen är behov av långsiktighet uppmärksammat som grundläggande för omställning till ekologisk produktion.

Lösningen som föreslås är långa leveransavtal. Slutledningen är begränsad då aktionsplanen ska genomföras med befintliga styrmedel. Den långsiktighet som krävs sträcker sig längre än avtal med handeln.

Tydlighet och riktade ekonomiska insatser från politiskt håll behövs. Erlandsson hänvisar till landsbygdsprogrammet där "ekologiskt jordbruk kommer att uppmärksammas". Konkret finns inga garantier att så kommer ske. Det visar att attityden inte har förändrats. Det ekologiska jordbruket hänvisas till miljö- och landsbygdsstöd, en väldigt begränsad del av jordbruksstöden. För att regeringen ska vara trovärdig när de vurmar för ekologisk produktion krävs mer än ord.

Biodynamiska föreningen
Moa Larsson Sundgren