< Pastasåser och pesto – fler ekologiska nyheter från Saltå Kvarn
25.04.2008 10:23 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Odling
Av: Sofia Zetterqvist

Wij Trädgårdar bygger en ny Landskapspark


Nu inleder Wij Trädgårdar, den prisbelönta trädgården i Ockelbo, sitt arbete med nästa stora skapelse – landskapsparken. Runt 10 hektar av parkens totala 32 hektar kommer att utgöras av Landskapsparken.

Med den nya Landskapsparken vill Wij Trädgårdar i ett konstnärligt landskap skapa medvetande, kunskap, uppmärksamhet och intresse för kretsloppsfrågor, resursanvändning och folkhälsa.

Landskapsparken kommer inte bara att bestå av ett lockande lantligt landskap utan också av ett experimentalfält, anlagt som en botanisk trädgård av kulturväxter. Och en värmepanna ska byggas för att visa hur traktens grödor kan bidra till klimatsäker energiproduktion.

- Oerhört roligt och angeläget, slår parkens idégivare och grundare Lars Krantz fast, skriver Wij Trädgårdar i ett pressmeddelande. Här får Ockelbo en tydlig roll och kan lyfta fram växtzonens möjligheter, och peka på det egna kulturlandskapets inneboende kraft och resurser.

Lars Krantz nämner att arbetet med Landskapsparken sker under devisen - Ny energi i gamla landskap, och menar att Wij Trädgårdars utveckling ska präglas av både ansvar och njutning.

- Ja det handlar om vettig sinnlighet. Det ska inte bara vara sinnligt, det ska vara klokt och hållbart också.

Arbetet med att bygga och anlägga den nya parken kommer att pågå i tre år och värdet på satsningen beräknas till 14 miljoner kronor. Läs mer i Wij Trädgårdars senaste nyhetsbrev.