< Spara pengar och få frukt i ränta – Stiftelsen Biodynamiska Produkters nya Ekofruktskonto
25.04.2008 14:40 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Utbildning
Av: Sofia Zetterqvist

Söderköpings Waldorfskola deltar i projekt omkring temat kultur i skolan


Foto: Söderköpings Waldorfskola

”Intryck ger avtryck” heter pilotprojektet som är ett treårigt samarbets- och utvecklingsprojekt omkring temat kultur i skolan.

Det handlar om ett utvecklingsarbete kring språk- läs- och skrivutveckling med kultur och estetik som pedagogisk metod.  

Projektet är ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling, Regionförbundet Östsam och Linköpings Universitet samt kommunerna Linköping, Motala, Norrköping och Söderköping.  

Sju stycken skolor är uttagna och deltar i projektet och Söderköpings Waldorfskola är en av dessa.

–Vi anmälde oss och ville vara med för att vi tyckte att vi redan arbetar mycket i denna anda, men har svårt att få ut det och formulera oss omkring det, berättar Wenche Rönning rektor på Söderköpings Waldorfskola.

– Så här långt är vi mycket nöjda och tycker att vi har fått mycket inspiration av duktiga föreläsare, fortsätter Wenche. Det har satt igång spännande samtal i kollegiet och vi har även fått bekräftat att vi har mycket att delge andra och vara stolta över.