< Bronsmedalj till Wij Trädgårdar i tävling om bästa utställningsträdgård
28.04.2008 15:49 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Vård & Omsorg
Av: Sofia Zetterqvist

Dokumentation färdig från konferens om medicinsk mångfald


Svenskt forum för integrativ medicin (SFIM) anordnade 29 maj förra året en internationell konferens i Linköping med rubriken "Science and experience in a pluralistic health care system" (Medicinsk mångfald – vetenskap och beprövad erfarenhet i en pluralistisk hälso- och sjukvård).

Som arrangör för konferensen stod Vidarkliniken, Landstinget i Östergötland, Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

Göran Rosenberg var samtalsledare och talare var inbjudna forskare och experter från Norge, England och Tyskland. 185 deltagare kom från hela landet för att diskutera och lyssna.

Hur kan konventionella och komplementära metoder eventuellt integreras? Hur ska egentligen “vetenskap och beprövad erfarenhet” tolkas? Kan vi vidga synen på evidens till att omfatta all existerande och relevant information kring ett problemområde, utan att frångå ett vetenskapligt förhållningssätt?

Dessa frågor var bara några av alla de intressanta frågeställningana som togs upp och diskuterades under konferensen.

En rapport ifrån konferensen har precis blivit klar för allmänheten och går att ladda hem på www.sfim.se.

SFIM är "Ett forum för personer och organisationer, vårdgivare, forskare, politiker och myndigheter med syftet att främja en fruktbar dialog om integrativ medicin i svensk hälso- och sjukvård." En av de fyra initiativtagarna till SFIM är Thomas Schneider, biträdande verksamhetschef på Vidarkliniken i Järna.