< Filmjölk från Järna Mejeri hyllad i Tidningen Gourmet
18.05.2008 18:14 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Hälsa
Av: Sofia Zetterqvist

Barn till antroposofer har rikast mångfald i tarmfloran


Johan Dicksved från SLU har undersökt tarmflorans betydelse för en kronisk tarminflammation och han fann tydliga skillnader mellan friska och sjuka tvillingar. Det finns med andra ord samband mellan tarmflora och hälsa.

Johan Dicksved har också undersökt tarmfloran hos barn vars föräldrar är antroposofer eller lantbrukare – grupper som mindre ofta drabbas av allergier – och sedan jämfört med kontrollgrupper.

Antroposofbarnen visade sig ha rikast mångfald i tarmfloran, vilket anses ge motståndskraft mot störningar.

Karaktärsdragen för en antroposofisk livsstil är en begränsad användning av antibiotika, febernedsättande medel och vaccin samt särskilda kostvanor så som högt intag av ekologisk och biodynamisk mat som ofta inkluderar mjölksyrade grönsaker.

Källa: www.slu.se