< Nu går det att ansöka till LSU:s utbildningar
18.06.2008 06:32 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan
Av: Sofia Zetterqvist

Kandidatuppsats om hur antroposofiskt tankesätt påverkar utformning av landskap


Foto: Joel Hallklint

Sofia Forsberg från Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp har precis avslutat sitt examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet.

Kandidatuppsatsen handlar om hur ett antroposofiskt tankesätt påverkar utformning av landskap. ”Det sköna landskapet - med antroposofin som inspiration” är rubriken.

”Det finns inget som specifikt kan benämnas som antroposofisk landskapsarkitektur”, inleder Sofia Forsberg uppsatsen med, och fortsätter:

”Dock bidrar den antroposofiska helhetssynen till en omsorg om landskapet och en förkärlek att tydligare visualisera samband. Man menar att människan måste ta ett högre moraliskt ansvar för sin omvärld och tänka i kretslopp istället för avfall.”

Ladda hem och läs den mycket spännande och intressanta kandidatuppsatsen!