< Ny bok om antroposofi i Norden
13.07.2008 23:28 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan
Av: Sofia Zetterqvist

Vad händer med antroposofiskt samarbete?


Striden mellan Huvudmannaförbundet och Medarbetarförbundet har gått het den senaste tiden. I juninumret av Forum för antroposofi kan du läsa en sammanfattande rapport över läget.

Samarbetet och förtroendet mellan Huvudmannaförbundet (HF) och Medarbetarförbundet (MeF) har fått sig en ordentlig knäck sedan en tid tillbaka.

Alltsedan 1994 har antroposofiskt orienterade verksamheter kunnat vara arbetsrättsligt organiserade med målet att arbeta i enlighet med den sociala tregreningen.

Huvudmännen företräds av HF, vars avtalsbärande motpart är MeF, som företräder medarbetarsidan. Avsikten är att ingå centrala kollektivavtal så att man kan ställa det rättsliga utrymmet gällande den antroposofiska självförvaltningen till de enskilda verksamheternas förfogande, vilket då sker genom tecknandet av lokala avtal.

Nu har det centrala avtalet, som löpt sedan starten, sagts upp och därefter löpt ut i mars i år och något nytt har inte accepterats – det råder alltså stor oenighet förbunden emellan om själva utformningen och förhållningssättet. Medling förbunden emellan har initierats.

Ur juninumret av Forum för antroposofi.