< Ett stort hotellbygge planeras i Ytterjärna
07.08.2008 06:22 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan, Utbildning, Hälsa
Av: Sofia Zetterqvist

Waldorfelever är friskare än övrig befolkning enligt undersökning


I resultatet av en omfattande studie som gjorts i Tyskland visar det sig att människor som gått i waldorfskola har mycket bättre hälsa i medelåldern än övrig befolkning.

3 procent av de tillfrågade f d waldorfeleverna angav att de har eller har haft högt blodtryck jämfört med 33 procent av övrig befolkning mellan 50-60 år.

För förslitning/artros är skillnaden ännu större: 5 procent av de f d waldorfeleverna hade eller har det, mot 45 procent av övrig befolkning mellan 50-60 år.

Hela artikeln om den nya undersökningen går att läsa i årets juni-nummer av tidskriften Forum för antroposofi, beställ ett nummer här!