< Sextontusen svenska underskrifter till ELIANT-uppropet
04.08.2008 23:24 Ålder: 12 yrs
Kategori: Förstasidan
Av: Sofia Zetterqvist

Mer än hälften av Sveriges befolkning känner till antroposofi


I mars 2008 genomförde PR Gruppen Järna i samarbete med Antroposofiskt Infocenter (som nu blivit Järna Kommunikation AB) en marknadsundersökning om kännedomen, attityden och associationen till Antroposofi. 500 intervjuer genomfördes med män och kvinnor i åldrarna 18 till 69 boende över hela Sverige. Den nya undersökningen kan ses som en uppföljare till den som gjordes av Christer Gullberg år 1997. Man bör dock vara försiktig med att jämföra dessa undersökningar då de skiljer sig vad gäller både metod, målgrupp, omfattning och exakt frågeställning.

I den nygjorda marknadsundersökningen framgår det att mer än hälften av Sveriges befolkning mellan 18 och 69 år känner till antroposofi (54%). Dock är kunskapen om antroposofi inte så djup, vilket kan förklara varför 2 av 3 (65%) som känner till antroposofi varken har en positiv eller negativ inställning till den. Eftersom ju mer kunskap man har i ett ämne desto mer kan man uttala sig om det.

Av de som känner till antroposofi så är det en större andel som har en positiv attityd (23%) än en negativ attityd (12%) till den. Målgruppen som i större utsträckning känner till och har en positivare attityd till antroposofi är kvinnor, äldre personer, boende i Stockholms län och de som har högskola eller universitet som högsta utbildning.

Det är lättare att skapa en positiv image än att förändra en negativ. Grunden till lyckad kommunikation är inte att förändra vad som redan rör sig i sinnet, utan att fastare knyta associationer till det som redan existerar i folks sinnen och utveckla det vidare.

Det borde därmed vara lättare att kommunicera antroposofins budskap till, främst, de som har högskola och universitet som högsta utbildning – vilket är bra då de vanligtvis är en stark opinionsbildare i vårt samhälle.

I undersökningen kom det även fram att det man främst spontant förknippar med antroposofi är orten Järna, följt av waldorfpedagogik och filosofi så som t ex livssyn, andlighet, självkännedom och harmoni. Det är ytterst få som spontant nämner något negativt. De som är positivt inställda till antroposofi, är det främst för att de gillar deras helhetssyn och tankesätt. De som är negativt inställda till antroposofi upplever den som flummig och ej trovärdig.

Biodynamisk odling (66%) och waldorfpedagogik (63%) är de namn, varumärken eller företeelser inom antroposofin som allmänheten främst känner till vid hjälpt erinran, följt av bland andra Saltå Kvarn (43%), Vidarkliniken (31%) och Weleda (30%)

Utifrån vad vi kan avläsa från undersökningen så borde antroposofiska verksamheter satsa på att skapa en enkel och tydlig kommunikation främst om sin helhetssyn på människan och dess miljö. Om kommunikationen är rak och enkel så borde antroposofin samtidigt uppfattas som mindre flummig.

Inom PR Gruppen Järna och Antroposofiskt Infocenter fortsätter man med ett gemensamt arbete att ta fram kommunicerbara kärnvärden för våra antroposofiskt inspirerade företag. Vi hoppas ha dem klara under hösten 2008 och återkommer då med vårt arbete.

Artikeln publicerades även i Forum för antroposofi, nr 2, 2008.

Text: PR Gruppen Järna och Antroposofiskt Infocenter