< Möte på Tobiasgården
17.09.2008 08:47 Ålder: 12 yrs
Kategori: Värna, Förstasidan
Av: Sofia Zetterqvist

Utbildning vid Karolinska Institutet med praktik i Järna


Professor Per-Anders Rydelius vid Karolinska Institutet tog i våras tillsammans med Karolinska Institutet Education fram en utbildning för skolpersonal som bygger på både praktisk och vetenskaplig grund.

Kursen ”Autismspektrumtillstånd” är på fem veckor varav en vecka består av praktik inom en läkepedagogisk verksamhet i Järna.

– I Järna har man specialiserat sig på att hjälpa barn med olika typer av svårigheter. Det är den enda verksamhet i Sverige som har lång erfarenhet från att arbeta med läkepedagogisk pedagogik, berättar professor Per-Anders Rydelius.

– Per-Anders Rydelius är en de kunnigaste i Sverige inom området och att kunna samarbeta med antroposoferna i Järna och ta del av deras stora erfarenhet ser vi som en stor tillgång, säger Richard Markstedt, projektledare på Karolinska Institutet Education.

Läs mer på Karolinska Institutets nyhetsarkiv!