< Nytt nummer av LäS-tidningen ute snart!
06.05.2009 13:46 Ålder: 15 yrs
Kategori: Förstasidan
Av: Sofia Zetterqvist

Fjärilarna försvinner i Sverige


För ett år sedan publicerade vi här på portalen en artikel om bina som försvinner runtom i världen.

Nu har också fjärilsarterna börjat minska i antal. Och det även i Sverige.

Sven G Nilsson, professor i zooekologi som har gjort en sammanställning tillsammans med kollegan Markus Franzén vid Lunds universitet, säger att huvudorsaken till fjärilarnas försvinnande är det förändrade landskapet.

Fjärilar behöver många olika sorters blommor. Men blommande ängar och skyddade skogsgläntor blir allt mer sällsynta i takt med att jordbruk och skogsbruk rationaliseras

 

"En faktor är ökade mängder kväve i marken. Det missgynnar växter som fjärilarna trivs med. Kvävet kommer dels från konstgödsel, dels från bilarnas och kolkraftverkens avgaser."
Detta skriver Karin Bojs i Dagens Nyheter.

Mellan 35 och 45 procent av dagfjärilsarterna har försvunnit de senaste 20 till 100 åren på de ställen som undersökts i södra Sverige.

Samma sak sker med bina. Över 60 procent av bina har dött i USA under de senaste tio åren och bönderna i Kinas fruktdistrikt i Sichuan har inte sett skymten av några humlor eller bin sedan slutet av 80-talet.

Källor:

svt.se/2.22620/1.1519018/halften_av_svenska_fjarilsarter_borta

www.dn.se/nyheter/vetenskap/fjarilarna-haller-pa-att-forsvinna-1.847208