< Inspiration till kommunikation för Värnaverksamheter
11.05.2009 09:08 Ålder: 15 yrs
Kategori: Värna
Av: Sofia Zetterqvist

Projektet Pilen - kvalitetsarbete på Färingeskolan mot framtiden


Källa: www.faringeskolan.se

Färingeskolan genomför just nu ett stort kvalitetsarbete av sin verksamhet. Projektet startade i augusti 2008 och drivs fram till augusti i år.

Så här skriver Färingeskolan i sin presentation av projektet:

"Projektet har tillkommit efter en längre tids diskussioner och analyser kring hur verksamheten skulle kunna utvecklas och därmed bättre motsvara nuvarande och framtida behov.

Projektet Pilen har därför tagit ett helhetsgrepp i verksamhetens nuvarande situation för att på bästa sätt kunna utveckla den vidare. Projektet är på så vis omfattande och syftar bland annat till att bättre systimatisera kvalitetsaspekter av den vård och omsorg som vi bedriver."

En del inom Projektet Pilen har bestått av en effektstudie av före detta elever på Färingeskolan.

Frågorna som har besvarats har rört ämnen som välmående, arbete, utbildning, framtidstro osv. Den ger dessutom återkoppling kring hur utskrivna ungdomar upplevt tiden på skolan.

Ladda hem mer information från Färingeskolans webbplats!