< Ariadne bygger tre nya vuxenlägenheter
27.04.2009 07:28 Ålder: 15 yrs
Kategori: Förstasidan, Odling, Mat, Mat & odling
Av: Antonius Zeiher

Klimatvänlig näring


Biodynamikern Michael Olbrich-Majer har en kolumn i varje nummer av den antroposofiska månadstidningen www.info3.de . I årets marsnummer skriver han om hur man kan göra näringen klimatvänligare. Maten står för 20 % av växthusgaserna i Tyskland, därav står lantbruket för hälften (animaliska livsmedel står för 44% bara de). Olbrich-Majer räknar sedan upp sju punkter för en klimatsmart näring som var och en kan tillämpa:

  1. mindre kött
  2. ekologiska livsmedel
  3. fullkornsprodukter
  4. närodlade och säsonganpassade livsmedel
  5. köp i första hand råvaror, inte färdiglagade livsmedel
  6. energieffektiv hemmiljö, och helst
  7. handla till fots eller med cykel.

Enligt Olbrich-Majer gäller faktor 5 om klimatskyddet: om man tar det globala genomsnittet på 2 ton som riktmärke så måste vi mellaneuropeer ner från 10,4 ton CO2-ekvivalent till hälften.


Michael Olbrich-Majer är redakltör för den biodynamiska tidskriften Lebendige Erde, www.LebendigeErde.de