< Ny webbplats åt Saltå By och Saltåskolan - och den första läkepedagogiska bloggen!
27.05.2009 12:47 Ålder: 15 yrs
Kategori: Värna
Av: Sofia Zetterqvist

Kurser i antroposofi för medarbetare vid verksamheter som har antroposofi i värdegrunden


Arbetar du på en antroposofiskt inspirerad verksamhet och vill veta mer om antroposofi och hur du kan använda den som inspiration i det dagliga arbetet? I så fall är det här kursen för dig.

Ur kursinbjudan:

"Det handlar om att lära känna grundläggande tankar om människan ur antroposofisk aspekt och även att lära känna den inspirerande och friskgörande kraft som ligger i antroposofin."

Under kursen kommer bland annat dessa frågor diskuteras: "hur är människan uppbyggd: kropp, liv, själ och jag" och "hur hör tanke, känsla och vilja ihop?" Det kommer även göras uppmärksamhets- och koncentrationsövningar.

Kurserna kan skräddarsys så att den passar den egna verksamheten.

För mer information - ladda hem inbjudan här!