< Värna startar medlemsblogg
02.06.2010 13:00 Ålder: 14 yrs
Kategori: Värna
Av: Sofia Zetterqvist

Namnbyte för LäS-mejlet


Värna har bestämt att byta namn på sitt nyhetsbrev "LäS-mejlet" till "Värnas nyhetsbrev". Mejlet som skickas ut fyra gånger per år når över tusen handläggare, verksamhetschefer och andra medarbetare i hela Sverige.

Orsaken till namnbytet är att nyhetsbrevet inte skickas ut av Tidskriften LäS utan av Värna och för att minska begreppsförvirringen bland människor som kanske inte ens håller reda på skillnaden mellan socialterapi och läkepedagogik, heter nyhetsbrevet numera kort och gott "Värnas nyhetsbrev".

Nyhetsbrevet har även fått ett nytt utseende som bättre hänger ihop med Värnas grafiska profil. Nästa nyhetsbrev skickas ut i början på nästa vecka. Vill du synas där med din verksamhet? Har du något att berätta? Skriv till oss!