< Förbundsmöte på Saltå
16.05.2011 13:17 Ålder: 9 yrs
Kategori: Värna

Ny läroplan för Waldorfsärskolor


Fristående särskolor med Waldorfpedagogisk inriktning har från och med nu tillgång till ett komplement till den nationella läroplanen. Värna är utgivare för en ny läroplan som har till syfte att inspirera och underlätta Waldorfsärskolornas teoretiska och dagliga praktiska arbete. Enligt skollagen har fristående skolor möjlighet att "ha egna dokument som ett komplement till den nationella läroplanen, under förutsättning att innehållet inte står i strid med den nationella läroplanen". Författarna och utgivaren hoppas att de Waldorfpedagogiska verksamheterna kommer att få stöd och inspiration av denna omfattande beskrivning av praktik och arbetsmetoderna.

Skriften kan beställas per E-post: sekreterare@varna.nu