< Ny läroplan för Waldorfsärskolor
31.05.2011 16:42 Ålder: 11 yrs
Kategori: Värna

STAG på studiebesök


Den internationella socialterapeutiska arbetsgruppen (STAG) valde 2011 Sverige för sitt årliga studiebesök i länder med socialterapeutiska verksamheter. STAG är kopplat till den stora internationella konferensen i Dornach och har under åren tagit initiativ till ett antal symposier inom olika socialterapeutiska områden. Ett aktuellt initiativ är ett planerat möte i Berlin kring olika kommunikationsformer för människor med funktionsnedsättningar.

Gruppen började sitt program den 26 maj med ett besök på Värnas kansli. Förutom allmän information om förbundet, beskrivning av det aktuellt pågående kvalitetsarbetet och en lägesbeskrivning av socialterapin i Sverige stod frågor om samarbete med myndigheter, placering och placeringskostnader på agendan. Andra teman som berördes var forskning och utvärdering av forskningsresultat inom antroposofiska verksamhetsfält. Kontaktperson till STAG är från svensk sida Hans-Fredrik Berg, Åbykulle.