< Ett inspirerande nyhetsbrev
14.06.2011 13:29 Ålder: 11 yrs
Kategori: Värna

Inspirationsdagen 2011


Sammanlagt 108 handläggare och andra intresserade kom till Inspirationsdagen den 12 maj 2011 för att lära sig mer om det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbete som Värnas verksamheter bedriver. Dagen inleddes med allmän information, en historisk tillbakablick och beskrivning av det aktuella läget. Därefter informerades deltagarna om läkepedagogiken i särskolans värld, för att avslutningsvis lyssna till en introduktion till socialterapin. Efter lunch var det dags för deltagarna att lämna Kulturhuset och bege sig till de förvalda studiebesöken.

Runt 70 besökare tog sig tid att svara på en utvärdering av Inspirationsdagen. Det blev lite ris och mycket ros vilket gläder oss! "En mycket trevlig och engagerad personal som tog emot oss på Solberga. Vi har fått mycket inspiration och information. Extra plus för den fina elevföreställningen", skriver en anonym deltagare. En del önskade mer information om Värna och verksamheternas arbetsmetoder samt bättre logistiska lösningar. Vi tackar för alla synpunkter som hjälper oss att bli bättre och hoppas på återseende på våra framtida utbildningsdagar!

Vid frågor kontakta gärna Värnas kansli, sekreterare@varna.nu eller ordforande@varna.nu