< Ny hemsida om Ytterjärna
29.06.2012 15:16 Ålder: 12 yrs

Westerberg efterlyser utvidgad sysselsättning


Bengt Westerberg, före detta partiledare för folkpartiet och socialminister på 90-talet beskrivs ofta som "pappa" till LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, och LASS, lagen om assistansersättning. I Föräldrakrafts nättidning publicerad den 18 juni efterlyser politikern Westerberg en utökad sysselsättningsgaranti som nästa steg i LSS och LASS-reformen.

I Föräldrakrafts intervju yttrar sig Bengt Westerberg dessutom kritiskt i förhållande till en del behovsbedömningar för personlig assistans: "(...) jag tycker behovsbedömningarna känns väldigt komplicerade. För vanliga människor är det svårt att förstå att vissa avskilda moment i en måltid är grundläggande behov, men inte andra."

Som nyvald partiledare för folkpartiet blev Westerberg bland annat känd för sitt engagemang för utsatta grupper. ”Det glömda Sverige” var ett slagord som Westerberg präglade i skiftet mellan 80- och 90-talet och som syftar på att politiker har ett extra ansvar för de grupper som har svårt att göra sig hörda.

Bengt Westerberg efterlyser i intervjun att flera toppolitiker borde satsa på att driva handikappfrågor. En målsättning kan enligt Westerberg vara att utvidga sysselsättningsgarantin från att gälla för personer med utvecklingsstörning till LSS personkrets tre, dvs. människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Han menar vidare att ett samhälle som har råd med olika skattesänkningar borde även kunna investera i sociala reformer som exempelvis utvidgningen av sysselsättningsgarantin.

Läs hela artikeln i Föräldrakraft nättidning.