< Fantasifull modeshow med miljötanke
27.09.2012 15:15 Ålder: 11 yrs

Värdegrundsfrågor fokus på Intradagarna


Den 24 och 25 september arrangerade FUB, tidskriften Intra och Stiftelsen ala sina årliga Intradagarna, ett två dagars seminarium med fokus på människor med utvecklingsstörning. Tema var denna gång bland annat värdegrund inom gällande regelverk, bemötande, medborgarperspektivet, arbete och sysselsättning samt kompetenshöjning för LSS-personal som belystes av föreläsare från högskolor, handikapprörelsen, myndigheter, representanter för samverkansprojekt och politik.

Värdegrundsfrågor, exempelvis det humanistiska perspektivet som en av grundvalarna i LSS-lagstiftningen, fick stort utrymme under de två konferensdagarna. En annan intressant programpunkt var presentationen av projektet Carpe som arbetar med att ta fram kompetenskrav för LSS-området. Andra föredrag handlade om betydelsen av praktisk kunskap inom kompetensen för LSS-personal. 

Uppträdandet av Jonas Helgesson, ståuppkomiker och författare, luckrade upp ett späckat program genom underhållande och tankeväckande reflektioner, exempelvis kring begreppet "brukare". Hur ska de drabbade förstår ordet, frågade Jonas Helgesson publiken och undrade om en brukare är ungefär samma som en miss-brukare eller jord-brukare? Jonas lyckades att sätta fingret på flera ömma punkter, bland annat att hitta en lätt uttalad och politiskt korrekt beteckning för personer med utvecklingsstörning som de själva är införstådda med.

Mer information om konferensen och programmet finns på FUB's hemsida.