< Ekologiskt konferenshotell i Ytterjärna
22.10.2012 16:32 Ålder: 12 yrs

Höstens tema: Vinster i välfärden


För några dagar sedan var det partiledardebatt i Sveriges Riksdag. Ett av höstens heta politiska ämnen såväl i riksdagen som i media är vinster i välfärden. Det är förbryllande att det finns debattörer som hävdar att bedriva non-profit verksamhet är lika med att skriva röda siffror (se debattartikel i DN, 121015). Valet att återinvestera vinsten i verksamheten och därmed gynna exempelvis elever eller omsorgstagare är med våra ögon inte identiskt med att företag inte bär sig ekonomiskt. Tvärtom talar non-profit för ett hållbart, idogt och seriöst arbete inom välfärden.

Andra röster framhåller att samhället inte får in entreprenörer i välfärden utan hänsyn till vinstintressen och vill inte se någon skillnad mellan att med offentliga medel bygga vägar eller att vårda en sjuk människa (DI, 121001; kommentar i Famnas e-brev 121002). Hur är det med föräldrar som startar daghem, medborgare som bygger upp kvinnojourer, med samhälleligt engagemang i allmänhet, vad är motivationen bakom dessa initiativ? Troligen är det inte vinstintresse som väger tyngst.

Om vi frågar oss själva, vilken omsorg vill vi ha till våra anhöriga och vilka drivkrafter önskar vi att utförarna av skola, vård och omsorg ska vara besjälade av?

På Värnas kansli finns en stolthet över att våra verksamheter räknas till idéburet, non-profit företagande och att de står på en gemensam etisk grund, nämligen Värnas sju kärnvärden.