< Omsorgstagare tvingas att flytta
18.12.2012 14:26 Ålder: 7 yrs

Stort tålamod och intresse för utveckling


Värna-medlem Årsta Gård är tema i fackföreningstidskriften Vision som berättar i sitt senaste nummer (nr 20/2012) om den läkepedagogiska verksamheten söder om Stockholm. I artikeln beskrivs den vackra miljön där särskolan med anor från 1700-talet och elevboendena från 60-talet ligger och det unika som verksamheten präglas av: Stort tålamod och intresse för personlig utveckling.

Jan Nilsson, föreståndare för bland annat elevhem och korttidshem, beskriver i Vision verksamhetens särart som en strävan efter att erbjuda eleverna en så hemlik miljö som möjligt och en omvårdnad som tar största möjliga hänsyn till individuella behov. Verksamheten kännetecknas av en låg personalomsättning, skriver Vision, vilket pekar på att det finns en kontinuitet i verksamheten som barn och ungdomar med autism mår bra av.

Artikelns författare fäster stor uppmärksamhet vid de talrika högtider som förutom de vanliga röda dagarna i den svenska almanackan omfattar festdagarna Sankt Mikael (skördefest) och Sankt Martin, en sed som går ut på att hedra helgonet och dess givmildhet genom att tända lyktor i höstmörkret. Jan Nilsson förklarar att återkommande festtider hjälper de funktionsnedsatta att orientera sig tidsmässigt och att få en konkret upplevelse av årets lopp. Festerna firas ofta med musik- eller teaterföreställningar som skapas av eleverna och personalen på Årsta Gård. Läs mer om Årsta Gård på verksamhetens hemsida eller i tidskriften Vision (nr 20/2012).