< Stort tålamod och intresse för utveckling
15.05.2013 15:02 Ålder: 9 yrs
Kategori: Förstasidan, Mat, Odling, Mat & odling

Inspirerande jordrelaterade kurser


Enligt FAO -kommer 90% av vår mat från odlad mark. 25% av jorden har redan en så nedsatt kvalitet at det inte längre är lämplig för matproduktion. 10 miljoner hektar fruktbar jord försvinner varje år - det är lika mycket som 30 fotbollsplan per minut.

Lantbruket självt är ansvarig for 75% av jorden som försvinner. Både FAO och EUkommissionen erkänner betydelse av odlingsbar jord och varnar för den negativa påverkan industriellt och konventionellt jordbruk har båda på jordkvalité och matsäkerhet.

Inspirerad av dessa utmaningar organiserar Imagineers Sweden AB, Summer of Soil 7. juli ;– 9. augusti 2013 i Järna, Sverige. De erbjuder en fem veckors tvärvetenskaplig kurs för att inspirera till samarbete och starta en rörelse for å upprätthålla och återuppbygga jorden.

Programmet bjuder på en rad praktiska jord-relaterade kurser, en utställning av hållbara odlingsmetoder och The Living Soil Forum som är en femdagars konferens for att gå från ord till handling. Kurserna ger en rad möjligheter till att utforska olika aspekter och sätt att jobba med jord och matproduktion på. I tillägg vill det bl.a. arrangeras utflykter och filmvisningar for att ge en djupare förståelse av hur man förvaltar jorden bättre.

Programmet innehåller kurser i: “living foods” (matlagning) för en liten planet (2 x 2 veckor), Introduktion i ekologiskt odling (2 veckor), Introduktion i biodynamiskt odling (5 dagar), Skogsodling (5 dagar), Permakultur (2 veckor), Utsädesodling (5 dagar), Avancerad Permakultur och förnyande jordbruk (5 dagar), Stadsodling (5 dagar), Aquaponics (5 dagar), Introduktion av Permakultur (5 dagar) & Biodling (2 x 3 dagar). Vi jobbar fortfarande på att bekräfta kurserna: Biokol (5 dagar) och Jord & Kompostering (5 dagar).

Målet med utställningen är att ge insikt i den fantastiska organismen jord; vad består jorden egentligen av? Den vill också bli ett utställningsfönster för å illustrera olika växter som främjar jordkvalitet i både i den lantliga och den urbana miljön. Den innehåller en paviljong med småskalig Do It Yourself-lösningar, Ekoleden - en vandring genom den orörda naturen och de ekologiska fälten, 2000 kvadratmeter åkerjord” - så mycket varje människa har till sitt förfogande om vi delar jordens samlade åkerareal mellan jordens alla människor, och mer!

The Living Soil Forum är en femdagars konferens från 22. juli till 26. juli i Kulturhuset i Ytterjärna, Sverige. Vår önskan är att öka samarbetet mellan internationella rörelser som förvaltar mark förnyelse vid att genom att sammanföra bönder, detaljhandeln, regeringen, akademin, det civila samfundet och ungdomar.

Bekräftade bidragsgivare:

  • Prof. Håkan Wallander (Lund University),
  • Dr. Regine Andersen (Oikos Norway),
  • CEO Patrick Holden (Sustainable Food Trust),
  • CEO Volkert Engelsman (Eosta BV & IFOAM World Board),
  • CEO Helmy Abouleish (SEKEM),
  • John D. Liu (Environmental Education Media Project),
  • Dr. Vandana Shiva (Navdanya),
  • Dr. Artur Grandstedt (BERAS),
  • CEO Johan Ununger (Saltå Kvarn)
  • Ronald Vargas

The Living Soil Forums mål är:

• Inspirera konsumenter, och speciellt ungdomar att bli aktiva jordförvaltare

• Bygga en inkluderande, global jordrörelse

• Främja medvetenhet kring jordkvalité genom hela matkedjan

• Utväxla idéer och initiera projekt och kampanjer för att utnyttja akupunktur punkter i jorden över hela världen.

• Lyfta och visa upp inspirerande centrum eller nätverk for hållbar jordbruksproduktion, levande markvård och regenerering.

www.summerofsoil.se

Twitter @summerofsoil

Facebook: facebook.com/summerofsoil