Örjanskolan i Järna.

Waldorffokuserad utbildning i Stockholm

Ur ett pressmeddelande i slutet av december 2008:

De verksamheter som har gått under namnen Rudolf Steinerförskoleseminariet, Kristofferseminariet och Pedagogiska institutionen i RSH (Rudolf Steinerhögskolan) Stockholm byter från och med 1 januari 2009 namn till Waldorflärarhögskolan (WLH). Waldorflärarhögskolan har sitt säte i Stockholm och är en egen juridisk person. Läs hela!

Folkhögskola för framtidens lösningar i Järna

Foto: Charlotte Fischer

UTBILDNING. Hösten 2008 startade ett nytt folkhögskoleprogram: The International Youth Initiative Program (YIP) i Järna. YIP är ett socialt entreprenör program för dig som vill skapa en positiv, social förändring i världen. Ett år där du lär dig hur du ska förverkliga dina idéer!

YIP riktar sig till ungdomar mellan 18 och 25 år och tar emot sextio personer från hela världen.

Genom en kurs med människor som har erfarenhet från internationella initiativ, projekt och organisationer kan du få en förståelse av världssituationen och det globala samhället. Du kommer också lära dig färdigheter som att förverkliga idéer och bärkraftig resursutnyttjelse, samt öva kreativitet och samarbete.

Förutom teori kommer du även få praktisk erfarenhet av att delta i ett pågående socialt och ekologiskt hållbart projekt i ett främmande land, och med att arbeta i lokala projekt.

Så har du åldern inne, känner dig inspirerad, engagerad och manad att förbättra världen: anmäl dig bums!

www.yip.se


ANNONSER: