Eurytmiutbildningar

Eurytmi som pedagogiskt ämne används bl a inom waldorfskolor.

Det finns för närvarande en heltids- och en deltidsutbildning i eurytmi.

För mer information om heltidsutbildningenläs här eller kontakta Göran Krantz tel 08-551 505 58.

För mer information om deltidsutbildningen klicka på bilden nedan


eller kontakta Maria Birnbaum tel 08-551 500 31.