Vetenskapsfestival

Flera år har en av sommarveckorna i Kulturhuset i Ytterjärna ägnats åt vetenskap - spännande föreläsningar och häftiga diskussioner. Här kan du läsa några texter från tidigare Vetenskapsfestivaler.

Kunskapsfestival i Järna 2010

Kunskapsfestival måndag 21 – fredag 25 juni i Ytterjärna Kulturhus

 

HUR VISAR SIG LIV?

Världen – slump eller meningsbärande mönster?

 

Vad är egentligen liv? Frågar man forskarna finns det i stort sett lika många definitioner på liv som det finns forskare. Hur uppstod livet? Svaren känns ofta otillräckliga. Varifrån kom livet? Många forskare menar att det inte uppstod på jorden, utan är något som kommit till jorden från kosmos.

 

Med våra forskningsinstrument studerar vi inte livet självt, utan dess spår i det döda. Genom att först döda den levande substansen genom ett preparat kan vi fixera den, så att det passar för mikroskopet. Och ändå genomtränger livet hela vår tillvaro. Mig själv, de människor jag möter, djur och växter, det jag äter. Finns livet även ute i kosmos? Kan vi finna tecken på liv där?

 

Under kunskapsfestivalen kommer vi bland annat att behandla livet och döden i våra liv, livets mönster i den levande organismen, kosmos stora strukturer, iakttagarens betydelse för experimentet som kvantfysiken har lärt oss att vi inte kommer förbi. Vi bearbetar vidare frågor som: Kan det individuella bli föremål för forskning? Hur forskar vi över näringskvalitet? Har människan en betydelse för kosmos? Vi försöker se livets aspekter tvärvetenskapligt, i vår biografi, inom biologi och medicin, botanik och näring, kosmologi och kvantfysik.

 

Bidrar gör bland andra Trond Skaftnesmo, känd från våra tidigare kunskapsfestivaler för sin pedagogiska förmåga att levandegöra också svåra och viktiga forskningsfrågor för både lekmän och fackfolk, Ursula Flatters, läkare och utbildare från Vidarkliniken, Pär Ahlbom, musiker, Jens-Otto Andersen och Arthur Granstedt, biodynamiska forskare, Oliver Conradt, sektionsledare för matematik och astronomi vid den antroposofiska högskolan vid Goetheanum i Schweiz.

 

Kursen riktar sig till intresserade lekmän, lärare i naturvetenskapliga ämnen, forskare och andra yrkesverksamma inom de ovannämnda disciplinerna.