Forskning kring reinkarnation – Christian Egge berättar om tankarna kring seminariet

Återfödelse, eller reinkarnation som vi oftast säger är idag ett ganska hett ämne världen över. Man pratar om det, skriver om det och det bedrivs akademisk forskning kring temat. Googlar du på ordet får du upp mängder med information, en sida där du till och med kan, efter att ange ditt personnummer, få veta vem du egentligen var i ditt förra liv. Underhållande eller idiotiskt, bedöm själv. Christian Egge har utforskat ämnet grundligare än så.

I höst står han som en av tre arrangörer till ett seminarium kring just reinkarnation.
– Idag är det inte bara esoteriska och religiösa kretsar som pratar om reinkarnation, förklarar han. Inom regressionsterapi är det ett utbrett fenomen och man gör akademiska forskningar.

Christian Egge är en van arrangör och har flertalet gånger hållit i konferenser kring religion, filosofi och medicin på Kulturhuset.
Med det här seminariet vill han belysa reinkarnation från alla håll.  Därför har man tre olika infallsvinklar: en akademisk, en terapeutisk och en idéhistorisk och antroposofisk.
– Jag tyckte det var en bra idé att låta alla sidor få komma till tals med olika infallsvinklar på ett väsentligt ämne. Och det är väsentligt för att man, när man till exempel arbetar med läkepedagogiska barn, pratar om att det finns en frisk väsenskärna i varje människa. Oavsett handikapp. Däri ligger en möjlig reinkarnationstanke. För det vi egentligen säger är att det finns en någon som kommer någonstans ifrån och som är på väg någon annanstans. Ett skeende alltså som överskrider födelse och död. Därför blir frågan om reinkarnation väldigt fundamental. Den blir viktig att ta upp.

Antroposofin grundar sig egentligen på reinkarnationstanken. Varje människa är unik säger man. Alla vet att det stämmer biologiskt sett. Men när antroposofin säger att varje människa är unik syftar den på individualitetens andliga realitet, en översinnlig verklighet alltså.
– Jag vill säga att Rudolf Steiner var en av pionjärerna när det gäller förmedling kring tanken om reinkarnation och karma i väst.
Då var det relativt nytt. Nu är det populärt.

 

Text: Sofia Zetterqvist