Waldorfskolans poängplan WK 10-12

Ämne

Motsv. gymn poäng

Motsv. kurs i gymnasieskolan

Svenska och dramatik

150

Svenska A+B

Litteratur

150

(gemensamt)

Engelska-grundkurs

100

Engelska A

Matematik-grundkurs

100

Matematik A

Idrott och hälsa

100

Idrott & hälsa A

Religionskunskap och livsåskådning

50

Religion A

Samhällskunskap

100

Samhällskunskap A

Engelska-fortsättningskurs

100

Engelska A

Matematik-fotsättningskurs 1

50

Matematik B

Matematik-fortsättningskurs 2

100

Matematik C

Projektiv geometri och utvidgad algebra

50

Historia

150

Historia A

Biologi*

150

Biologi A+B

Kemi*

100

Fysik* och astronomi

100

Fysik A

Moderna språk

200

Moderna språk, steg 3+4

Musik och musikhistoria

100

Bildkonst

100

Hantverk**

200

Arkitektur och arkitekturhistoria

50

Eurytmi

100

Enskilt årsarbete

100

Projektarbete

Lokalt tillägg (exempel)

100-300

Stenhuggning, extra hantverk

50-100

Filosofi

50

Datakunskap

50

Övriga kurser (exempel)

50-300

Matematik-fortsättningskurs 3

100

Matematik D

Moderna språk (alternativkurs)

100

Moderna språk steg 2

Religionskunskap-fördjupningskurs

50

Religion B

Ersättningskurser

Poängantal för fullständigt program

2500

*Godkänt i fysik, kemi och biologi motsvarar naturkunskap A+B.
**Lokal uppdelning i olika kurser.
***Exempel: träslöjd, metallslöjd, bokbindning, vävning, modellering, drejning.